Categorías
ARTE Nuestros Poemas

Corentena1 minuto

Autor: Chevi
Corregido por Laura De Buen Visús

Chorabamos por ter 5 minutos máis,
o espertador non daba acougo;
reafirma asín o seu dominio sobor dos corpos.


Eramos agullas mareadas polo tempo,
non queriamos pasa-la vida connosco,
tentabamos perdernos entre moreas de ocios baleiros
e agora que témo-lo tempo polo cal chorabamos,
no canto de aproveitalo, trememos coma ionquis;
até botamos en falta os vezos do traballo.


Consumíndonos pra beneficio duns poucos,
ollámo-la vida pasar.
Vivimos sen autonomía, sen protestar,
imaxinando unha liberdade que non temos,
deprimidos, lembrando as alegrías de cando tíñamos
19 anos.

A continuación, ofrecemos la traducción al español.

Llorábamos por tener 5 minutos más,
el despertador no daba descanso;
reafirma así su dominio sobre los cuerpos.


Éramos agujas mareadas por el tiempo,
no queríamos pasar la vida con nosotros,
intentábamos perdernos entre montones de ocios vacíos
y ahora que tenemos el tiempo por el cual llorábamos,
en lugar de aprovecharlo, temblamos como yonquis;
hasta echamos en falta los vicios del trabajo.


Consumiéndonos para beneficio de unos pocos,
observamos la vida pasar.
Vivimos sin autonomía, sin protestar,
imaginando una libertad que no tenemos,
deprimidos, recordando las alegrías de cuando teníamos
19 años.

Deja un comentario